Wada wzroku (łac. vitium visus) – niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki. Do powstawania ogniskowanego obrazu może dochodzić przed oraz za siatkówką. Dlatego też rozróżniamy dwie podstawowe wady wzroku.

Krótkowzroczność (łac. myopia) – jest najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Dokładnie rzecz biorąc wada ta polega na tym, że oko skupiające promienie świetlne, ogniskuje je przed siatkówką.

Obraz powstający na siatkówce jest zamazany, a wrażenie wzrokowe krótkowidza jest nieostre. Żeby dobrze zobaczyć przedmiot, krótkowidz przysuwa przedmiot bliżej oczu. Źle widzi na duże odległości, dobrze natomiast widzi z bliska. W celu poprawy ostrości widzenia krótkowidza stosuje się szkła korekcyjne minusowe. Są to soczewki rozpraszające dwuwklęsłe, a ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak minus.

Krótkowzroczność może być dziedziczna, może też wynikać ze sposobu wykorzystania wzroku, np. częste i intensywne czytanie oraz korzystanie z komputera w nieodpowiednich warunkach.

Dalekowzroczność (nadwzroczność, łac. hyperopia) – jest drugą obok krótkowzroczności, najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. W jej przypadku , ogniskowanie obrazu następuje za siatkówką. Widzenie jest stosunkowo wyraźne z daleka, natomiast obraz jest zamazany w przypadku patrzenia z bliska.

Nadwzroczność jest wadą, która wzrasta z wiekiem (starczowzroczność, prezbiopia) wskutek postępującego osłabienia aparatu nastawczego oka, w wyniku zmniejszenia sprawności mięśnia rzęskowego i elastyczności soczewki. W celu poprawy ostrości widzenia dalekowidza stosuje się szkła korekcyjne dodatnie. Są to soczewki skupiające wypukłe, a ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak plus.
Astygmatyzm (niezborność) – wada wzroku, której przyczyną jest nieregularny kształt rogówki. W zdrowym oku obraz powstaje w jednym ognisku na siatkówce. W przypadku astygmatyzmu ogniska są dwa. Powoduje to nieostre widzenie, zmęczenie oczu, a także bóle głowy, a obraz jest zniekształcony. Astygmatyzm może występować zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jest także wadą trwałą, co znaczy, że nie zmienia się wraz z wiekiem. Może towarzyszyć krótkowzroczności oraz dalekowzroczności.

Podstawową metodą niwelowania astygmatyzmu jest korekcja okularowa.
Zez – choroba, której efektem jest zmiana kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Powstaje w skutek osłabienia mięśni ocznych. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje zeza:

zbieżny – oczy są skierowane do środka kąta patrzenia,
rozbieżny – oczy są skierowane na zewnątrz kąta patrzenia,
Osoby z zezem mogą mieć kłopoty z prowadzeniem pojazdów mechanicznych oraz operowaniem maszynami i urządzeniami w ruchu. Również uprawianie niektórych sportów nie zawsze jest wskazane.

Zez można eliminować przy użyciu odpowiednich okularów i ćwiczeń, a także poprzez zabieg chirurgiczny.

Zez może doprowadzić również do zespołu oka leniwego (ambylopia), a więc osłabienia zdolności widzenia w jednym oku. Metodą stosowaną przy leczeniu oka leniwego jest zasłanianie zdrowego oka, przez co zmusza się oko chore do pracy.